Välkommen till IETV

IETV är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. Med teknik i framkant skapar vi hållbara värden för våra kunder och slutanvändare.

Vår kompetens ligger inom reläskydd, automation, kontroll- och mätsystem, fjärrstyrning och projektledning.
Vi har lång erfarenhet och hjälper dig med dina projekt från planering till drift.

Vill du vara med och forma framtiden?

vattenkraft affarsomrade2

industri affarsomrade2

jarnvag affarsomrade2

Stabil leverantör

Med IETV kan du vara säker på att din leverantör finns kvar imorgon. Vi växer med eget kapital och har en finansiell stabilitet med AAA i rating. Vi lämnar gärna referenser på genomförda projekt.

IETV kvalificerad i TransQ

TransQ är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem för leverantörer inom transportsektorn. IETV finns också med som leverantör i systemet.

transq qualified www

IETV finns med i Sellihca

Med IETV kan du vara säker på att din leverantör finns kvar imorgon. Vi växer med eget kapital och har en finansiell stabilitet med AAA i rating. Vi lämnar gärna referenser på genomförda projekt.

Sellihca

Vill du växa med oss?

nu soker vi

Kvalitetsansvarig med kundfokus»